Graving i Egdes gate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 11836
Versjon: 2
Tittel: Graving i Egdes gate
Tidsrom: 13.11.2015 – 27.11.2015
Tilbakemeldingsfrist: 13.11.2015
Berørte adresser: ST.HALVARDS GATE 23, ST.HALVARDS GATE 25C, ST.HALVARDS GATE 25D, ST.HALVARDS GATE 25E, ST.HALVARDS GATE 25F, EGEDES GATE 1, ST.HALVARDS GATE 27A, ST.HALVARDS PLASS 3, ST.HALVARDS GATE 20B, ST.HALVARDS GATE 20C, ARUPS GATE 13, ST.HALVARDS GATE 20D, ST.HALVARDS GATE 20A, ST.HALVARDS GATE 20E, ARUPS GATE 11B, ST.HALVARDS GATE 20F, EGEDES GATE 3

Arbeidets art:
Grave kabelgrøft fra Nettstasjon 3945 til St. Halvards gt. 1  det antas å benytte eksisterende kabelkanaler der disse har ledige rør i Eges gate og kryssing  av St. Halvards gate.

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

Planlegger: Firma Hafslund Nett

Planlegger: Wenche Aarvik

Kontakt e-post: wenche.aarvik@nettpartner.no