Graving i Egdes gate

Del : fbtw

Varsel om ny plan i KGrav

Kommune: Oslo
Plan ID: 11836
Versjon: 1
Tittel: Graving i Egdes gate
Tidsrom: 16.09.2015 – 02.11.2015
Tilbakemeldingsfrist: 06.10.2015
Berørte adresser: ST.HALVARDS GATE 23, EGEDES GATE 1, ST.HALVARDS PLASS 3, EGEDES GATE 3

Arbeidets art:
Grave kabelgrøft fra Nettstasjon 3945 til St. Halvards gt. 1  det antas å benytte eksisterende kabelkanaler der disse har ledige rør i Eges gate og kryssing  av St. Halvards gate.

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

www.gravekoordinering.no

Planlegger Firma: Hafslund Nett

Planlegger Lasse Sørby

Kontakt e-post Lasse.Sorby@nettpartner.no