Graving i Kongeveien til Mossveien 20

Del : fbtw

Varsel om ny plan i KGrav

 

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo

Plan ID: 11753

Versjon: 1

Tittel: Nedgraving av rør til fra Kongsveien til Mosseveien 20

Tidsrom: 08.09.2015 – 31.10.2015

Tilbakemeldingsfrist: 07.09.2015

Berørte adresser: MOSSEVEIEN 14B, MOSSEVEIEN 14A, MOSSEVEIEN 12B, MOSSEVEIEN 12A, MOSSEVEIEN 10, MOSSEVEIEN 8A, MOSSEVEIEN 8B, MOSSEVEIEN 6B, MOSSEVEIEN 6A, MOSSEVEIEN 4, MOSSEVEIEN 22, MOSSEVEIEN 20, MOSSEVEIEN 18B, MOSSEVEIEN 18A, KONGSVEIEN 12, MOSSEVEIEN 14C

 

Arbeidets art:

Grave ned rør fra BYM/SAM-kum ved Kongsveien i fortau langs husveggene i Mosseveien.

Vi er klar over at det er et tre like ved kummen og vi vil tilpasse oss det samt leie inn trepleier hvis nødvendig.

Planlegger Firma:

PowerTech Information Systems

Planlegger:

Harald Paulsen. harald@powertech.no

 

Vi ser i kartgrunnlag at VAV har rør som går parallelt med vår ønskede trasé. For det meste vil vi være mer enn 4 meter unna vannrør, men utenfor Mosseveien 6 A og 6 B er det ikke mer enn 3.5 meter fra vannrør til husvegg. Vi vil der havne på ca 3 meter avstand fra VAV.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no