Graving i Kristian Augustsgate

Del : fbtw

Kommune: Oslo
Plan ID: 12721
Versjon: 1
Tittel: Tullinløkka
Tidsrom: 08.08.2016 – 31.10.2016
Tilbakemeldingsfrist: 24.07.2016
Berørte adresser: KRISTIAN AUGUSTS GATE 11, KRISTIAN AUGUSTS GATE 23, KRISTIAN AUGUSTS GATE 21, KRISTIAN AUGUSTS GATE 19, KRISTIAN AUGUSTS GATE 15B, KRISTIAN AUGUSTS GATE 15A, KRISTIAN AUGUSTS GATE 13

Arbeidets art:
Utgraving av deler av Tullinløkka, støp av plate og legging av trikkeskinner.
Utsetting av master med gravitasjonsfundamenter.
Omlegging av kontaktledninger for trikk.
Asfaltering og opparbeidelse av gangtrasé.

https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no