Graving til Nordbygata 34.

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 15194
Versjon: 1
Tittel: Graving til Nordbygata 34.
Tidsrom: 22.06.2018 – 23.07.2018
Tilbakemeldingsfrist: 13.06.2018

 

Berørte adresser:

Motzfeldts gate 10 til 10, Norbygata 34 til 34

 

 

Arbeidets art:

Planlagt graving fra Broadnet kum ved Motzfeldts gate 10 og inn til Nordbygata 34 ifm fibernett installasjon.
Graving i fortau på begge sider av Motzfeldts gate og kryssing av Motzfeldts gate. 3x40mm legges i grøft.

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Broadnet
Planlegger: Ramazan Yildiz
Plan opprettet dato: 24.05.2018
Kontakt tlf: 415 14 111
Kontakt e-post: ramazan.yildiz@netel.no