Grensen – Tilpasning nye trikker

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13699
Tittel: Grensen – Tilpasning nye trikker
Tidsrom: 14.08.2017 – 13.10.2017
Tilbakemeldingsfrist: 27.04.2017

Berørte adresser:

GRENSEN 12, GRENSEN 13, GRENSEN 10, GRENSEN 9, GRENSEN 7, GRENSEN 8, GRENSEN 5, GRENSEN 3, GRENSEN 2, GRENSEN 1, STORTORVET 8

 

Arbeidets art:

Tilpasning av trikketraséen i forbindelse med fremføring av nye trikker. Tiltak inkluderer bakkeklaring, økning av sporavstand og generelle forbedringer av spor.

 

 
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Sporveien Oslo
Planlegger: Alison Lem
Plan opprettet dato: 07.04.2017
Kontakt e-post: Alison.Lem@Sporveien.com