Grøft for fjernvarme langs Fredensborgveien

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13510
Versjon: 2
Tittel: Grøft for fjernvarme langs Fredensborgveien
Tidsrom: 24.04.2017 – 15.12.2017
Tilbakemeldingsfrist: 19.03.2017

Berørte adresser:

FREDENSBORGVEIEN 14B, FREDENSBORGVEIEN 14A, FREDENSBORGVEIEN 12B, FREDENSBORGVEIEN 12A, FREDENSBORGVEIEN 10, FREDENSBORGVEIEN 8, FREDENSBORGVEIEN 7,
FREDENSBORGVEIEN 6, FREDENSBORGVEIEN 5, FREDENSBORGVEIEN 4, FREDENSBORGVEIEN 3A, FREDENSBORGVEIEN 1B, FREDENSBORGVEIEN 3B, FREDENSBORGVEIEN 1, FREDENSBORGVEIEN 2,
SCHANDORFFS GATE 4

Arbeidets art:

Grøft for fjernvarme langs Fredensborgveien

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

 

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 
Planlegger Firma: Hafslund Varme
Planlegger: Tormod Kvarme
Plan opprettet dato: 27.02.2017
Kontakt e-post: tormod.kvarme@hafslund.no