Grøft for fjernvarmegrøft over Grønlandsleiret

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 13507
Tittel: Grøft for fjernvarmegrøft over Grønlandsleiret
Tidsrom: 24.04.2017 – 01.12.2017
Tilbakemeldingsfrist: 19.03.2017

Berørte adresser:

GRØNLANDSLEIRET 30, GRØNLANDSLEIRET 32, GRØNLANDSLEIRET 27, GRØNLANDSLEIRET 31

Arbeidets art:

Grøft for fjernvarmegrøft over Grønlandsleiret

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.
https://www.gravekoordinering.no

 

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 
Planlegger Firma: Hafslund Varme
Planlegger: Tormod Kvarme
Plan opprettet dato: 27.02.2017
Kontakt e-post: tormod.kvarme@hafslund.no