Grøft Telenor Nordre gate 20-22

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 12932
Tittel: Grøft Telenor Nordre gate 20-22
Tidsrom: 30.09.2016 – 30.10.2016
Tilbakemeldingsfrist: 11.10.2016

Berørte adresser:

THORVALD MEYERS GATE 69, THORVALD MEYERS GATE 71B, SCHOUS PLASS 1, THORVALD MEYERS GATE 71A, THORVALD MEYERS GATE 73B, THORVALD MEYERS GATE 73C, THORVALD MEYERS GATE 73A, NORDRE GATE 18B, NORDRE GATE 23A, NORDRE GATE 20, NORDRE GATE 25, NORDRE GATE 22, NORDRE GATE 27

Arbeidets art:

Ny grøft Nordre gate 20-22.
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Idar Jensen
Opprettet dato: 21.09.2016
Kontakt e-post: idar.jensen@eltelsonnico.no