Grønland 30 og Tøyenbekken 5

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 13995
Versjon: 3
Tittel: Grønland 30 og Tøyenbekken 5
Tidsrom: 08.09.2017 – 08.09.2017
Tilbakemeldingsfrist: 11.08.2017

 

Berørte adresser:

TØYENBEKKEN 5, TØYENBEKKEN 6, GRØNLANDSLEIRET 3, GRØNLANDSLEIRET 1, GRØNLAND 32, GRØNLAND 30, GRØNLAND 34, GRØNLAND 28

 

Arbeidets art:

Graver, legger rør og trekker fiberkabel fra Grønland til Tøyenbekken 5

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

 

 

Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Thorleif Martinsen
Plan opprettet dato: 20.06.2017
Kontakt e-post: Thorleif.martinsen@no.relacom.com