Grønnegata 19, Fibertrasè

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 13588
Versjon: 1
Tittel: Grønnegata 19, Fibertrasè
Tidsrom: 06.04.2017 – 06.04.2018
Tilbakemeldingsfrist: 05.04.2017

Berørte adresser:

PILESTREDET 55, PILESTREDET 54, DALSBERGSTIEN 21, GRØNNEGATA 14, GRØNNEGATA 16, GRØNNEGATA 21, GRØNNEGATA 18A, GRØNNEGATA 18B, PARKVEIEN 3C, GRØNNEGATA 23,
PILESTREDET 57

 

Arbeidets art:

Ny fibertrasè fra eksisterende brønn(Pilestredet 55) frem til ny leveringsadresse(Grønnegata 19) 1*40mm rør.

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

 

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 
Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Joar Andresen
Plan opprettet dato: 16.03.2017
Kontakt e-post: joar.andresen@eltelnetworks.no