Grønt miljøfyrtårn

Del : fbtw

Det er ikke bare plantene som er grønne hos blomsterkjeden Mester Grønn. Fokus på miljøet er av samme valør og målet er å sette så lite fotavtrykk i naturen som mulig. Nylig ble selskapet kåret til Årets Miljøfyrtårn 2019.

– I vår bransje selger vi en bit av naturen, sier daglig leder i Mester Grønn, Erling Ølstad, og opplever et ekstra stort ansvar for å ta vare på den. Han er derfor svært glad for at selskapets satsing på miljø blir lagt merke til. Ved å bli kåret til Årets Miljøfyrtårn, får vi annerkjennelse for arbeidet som er gjort over flere år, sier han.

Ølstad er opptatt av å drifte Mester Grønn på en måte som både sikrer lønnsomhet og dermed arbeidsplasser, og samtidig pusher selskapet til å bli mer bærekraftig.

– Detaljhandelen er Norges største arbeidsplass, og en viktig motor for norsk økonomi. Nå har vi tunge skyer hengende over oss. Inntjeningen er lavere og vi ser at ressursbruken og forbrukskarusellen som vi bidrar til, er et alvorlig miljø- og klimaproblem. Grønn omstilling er nødvendig. Vi må tørre å tenke på en helt annen måte enn vi har gjort tidligere, sier Ølstad.

Forbilledlig vinner

Daglig leder i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, var full av lovord da hun delte ut prisen i januar:

– Mester Grønn er en kjede hvor miljøarbeidet er svært godt forankret både i ledelsen og nede i organisasjonen. Det er en god systematikk i arbeidet og de er ikke redde for å være tydelige og påvirke andre. Erling Ølstad er en fanebærer i seg selv og tar klare og uredde standpunkt, som ved fjerning av glitter. Miljøfyrtårn er imponert over nye og innovative løsninger som gjenbrukbare svøpeseil og bøttevaskeri. Blant våre 6400 medlemmer og 60 kandidater er de en forbilledlig vinner.

Juryens begrunnelse

Norges største blomsterkjede har gått systematisk til verks for å implementere miljøledelse i alle ledd av organisasjonen, og har Miljøfyrtårn-sertifisert alle kjedens 129 butikker.

Suksessen til Mester Grønn, og bakgrunnen for prisen, skyldes blant annet den særdeles fremoverlente toppledelsen, som setter miljø høyt på agendaen, har klare mål, og bruker tid og ressurser på å involvere ansatte og spre riktige holdninger. De har klart å skape en kultur for grønn omstilling, for å tenke nytt og få frem nye grønne og innovative produkter.

Her er noen av tiltakene som har gitt resultater:

Plastreduksjon:

Mester Grønn sparer miljøet for over 30 tonn svøpeplast i året gjennom bruk av gjenbruksseil. De har bygget et eget bøttevaskeri på hovedkontoret slik at alle bøtter som tidligere var engangsbøtter, nå kan brukes flere ganger. Effekten av dette er at bøttene kan gjenbrukes 5-7 ganger før de resirkuleres til nye bøtter.

Intern forankring av miljøarbeidet:

Det er gjennomført over 2000 miljøkurs for samtlige ansatte, og er sannsynligvis det aller største miljøtiltaket. I tillegg fremstår administrerende direktør som en fanebærer for miljø og bærekraft og sikrer strategiske valg som drar selskapet stadig videre i den grønne omstillingen.

Avfall:

På hovedkontoret sorteres over 90 % av alt avfall, på 17 forskjellige fraksjoner. Dette har redusert kopipapirforbruket med om lag 4 millioner ark.

Energi:

Butikkenes energiforbruk er fra 2018 til 2019 redusert med over 300 000 kilowattimer.

Transport:

98 % av all transport ble gjort med mer miljøvennlige lastebiler (EURO 5 og 6) og det benyttes sertifisert 2. generasjon fornybart biodrivstoff i alle biler.

Arbeidsmiljø:

Digitalisert HR-prosesser, betydelig fokus på intern opplæring i miljørutiner.

Produktportefølje:

  • Mester Grønn har besluttet å fjerne glitter fra alle varer for å redusere utslipp av mikroplast til naturen. Etter nyttår kjøpes det ikke inn noen produkter med glitter på, og lageret selges ut
  • Mester Grønn har lansert en helt ny kolleksjon med nedbrytbart sorgbinderi, som løser et stort miljøproblem på gravstedene.
  • Det jobbes kontinuerlig med å forbedre produktporteføljen slik at både planeter og annet har et så lavt klimafotavtrykk som mulig.