Grünerløkka må ivareta særpreget

Del : fbtw

– Det er de små butikkene og bedriftene som gjør Grünerløkka attraktivt, sier Heidi Larsen, daglig leder i UNiK Oslo.

UNiK er en bydelsbevegelse som jobber for å ivareta særpreg, mangfold, enkeltstående næring og kultur. Larsen deltok nylig på Bymiljøetatens seminar som omhandlet Thorvald Meyers gate på Grünerløkka.

Leiepriser avgjørende

Jon Anders Henriksen Heidi Larsen Grünerløkka

Jon Anders Henriksen fra OHF og Heidi Larsen fra UNiK deltok på seminaret om Thorvald Meyers gate.

Visjonen er at gata, som strekker seg fra Nybrua til Birkelunden, skal bli et av Oslos mest attraktive byrom for næring, byliv og trikk.

Larsen håper ikke det kommer arealkrevende og pengesterke kjedebutikker. Hun mener attraktiviteten avhenger av de frittstående.

– Det er viktig å ivareta de små som byr på særpreg. Vi representerer 40 enkeltstående bedrifter. Disse er sårbare for byggeperioder og alt som kan påvirke leieprisene.

Tiltrekker turister

Larsen forteller at 50 mindre bedrifter har måttet legge ned i bydelen siden 2007. Mange på grunn av økte leiepriser.

– Hva som skjer i Thorvald Meyers gate vil få ringvirkninger for alle som driver handelsvirksomhet på «Løkka». De små må ha råd til å være der. Disse har tiltrekningskraft og er av betydning for byen. Det har turistsjefen i Oslo understreket.

Trikk og fotgjengere

OHF deltok også på seminaret som tok for seg forprosjekt og reguleringsplan for Thorvald Meyers gate. Målet er å bedre trikkens fremkommelighet. Parkeringsplasser skal helt eller delvis utgå.

Jon Anders Henriksen roste visjonen som tar innover seg at det må være aktive førsteetasjer med handel og næring, men la til at støy, hastighet og avstand til trikken vil avgjøre hvorvidt folk har det hyggelig i gaten.

– Hva vet vi om brukeratferden? Hva gir de gode opplevelsene? Dette må være grunnlaget for videre prosjektarbeid.