Gravemelding Huitfeldtsgate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Tittel: Huitfeldts gate
Tidsrom: 25.07.2016 – 26.08.2016
Tilbakemeldingsfrist: 17.07.2016
Berørte adresser: HUITFELDTS GATE 11A, LØKKEVEIEN 9A, LØKKEVEIEN 9B, LØKKEVEIEN 9C, LØKKEVEIEN 11, HUITFELDTS GATE 13, HUITFELDTS GATE 15, HUITFELDTS GATE 14, HUITFELDTS GATE 16A, HUITFELDTS GATE 17, HUITFELDTS GATE 18, HUITFELDTS GATE 19

Arbeidets art:
Graving av ny fibergrøft fra Løkkeveien 9B til Huitfeldts gate 17.

For mer info se https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no