Gunnar Larssen fratrer som administrerende direktør 1. juli

Del : fbtw

Gunnar Larssen fratrer stillingen som adm.direktør i Oslo Handelsstands Forening (OHF) med virkning fra 1. juli 2017. Markedet er i sterk endring og det pågår en strategirevisjon i OHF. Styret og Larssen har i fellesskap kommet frem til at det er riktig med et lederskifte i denne forbindelse.


Gunnar Larssen har vært tilknyttet OHF siden 1978 gjennom ulike funksjoner, først som styremedlem, deretter som viseformann og leder av kontrollkomiteen. Fra 2010 har Larssen fungert som adm.direktør og vært en ambassadør for foreningen.  Antall medlemmer har økt med 60 % de siste årene og teller nå 60 kjøpesentra, 75 kjeder innen alle bransjer og 2400 butikker og serveringssteder i Osloregionen. Gunnar Larssens motto er «Vi må videre».

Hans helse er litt sviktende og det tar han derfor konsekvensen av og overlater nå roret til nye krefter. Larssen uttaler at «jeg fyller 66 år i august og da kan jeg gjøre som jeg vil. Det kan bety styrearbeid og litt mer tid til familie og golf. Jeg vil fortsatt være medlem i OHF og ha mitt hjerte der.» Styret med Christian Hoel i spissen har konstituert næringspolitisk direktør Jon Anders Henriksen i stillingen som adm.direktør fra 1.juli. Henriksen som ble ansatt i 2013 har også fungert som stedfortreder for adm.direktør.


Oslo Handelsstands Forening har en sterk posisjon som næringsforening for handel, servering og service i Osloregionen. Styret takker Gunnar Larssen for alle bidrag i denne sammenheng.


Henvendelser kan rettes til:
Styreleder Christian Hoel, mobil 926 14 666 eller
Adm.direktør Gunnar Larssen, mobil 906 41 528.


Oslo, 24.mai 2017

For OSLO HANDELSSTANDS FORENING
Gunnar Larssen
Adm.direktør

Christian Hoel
Styreleder