Hagegata/Kolstadgata

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 14274
Versjon: 2
Tittel: Hagegata/Kolstadgata
Tidsrom: 11.10.2017 – 27.10.2017
Tilbakemeldingsfrist: 09.10.2017

 

 

Berørte adresser:

 

HAGEGATA 20E, HAGEGATA 23, KOLSTADGATA 7

 

 

Arbeidets art:

 

Graving for strøm og fiber til nytt bygg som vist på skissen.
Skisse for trasse vedlegges.

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

Planlegger Firma: Geomatikk
Planlegger: Linda Dragonmoen
Kontakt e-post: kgrav.oslo@geomatikk.no