– Det viktigste vi kan gjøre for å bygge gode arbeidslivsregioner er å satse på kollektivutbygging.

Del : fbtw

Det mener sittende byråd for kultur og næring i Oslo, Hallstein Bjercke (V).

OSLO 20131122 Pressebilder for Oslo kommune. Foto: nyebilder.no

Valget nærmer seg med stormskritt. For å hjelpe deg litt med valgets kvaler har vi bedt flere sentrale politikere fra Osloregionen om å svare på noen viktige spørsmål om næringspolitikk og byutvikling. Fra Venstre får vi svar fra byråd for kultur og næring i Oslo, Hallstein Bjercke (V).

 

Hva er ditt personlige favorittsted i Oslo, der du kan handle, være med venner og familie og kjenne byfølelsen?

– Jeg handler på Bryn-senteret, men liker meg godt på løkka.

 

OHF og politikere snakker nå mer og mer om helhetlig mobilitetspolitikk i Oslo, og behovet for å se bevegelse av personer og av varer mer i sammenheng. Hva kan du gjøre for å skape en god transportpolitikk i Oslo til gagn for miljø, mennesker og næringsliv?

– Venstres transportpolitikk handler om god mobilitet og godt miljø. Vi setter fotgjengere, syklister og kollektivtransport først i transportpolitikken. Det er bra for næringslivet, fordi med færre personbiler på veiene blir det også bedre fremkommelighet for vare- og nyttetransport. I forbindelse med den store ombyggingen av Kvadraturen er vi nøye med å finne gode løsninger for varelevering, samtidig som vi legger til rette for handel ved å lage brede fortau og gode byrom for myke trafikanter. Vi ønsker å samarbeide med næringslivet for å finne løsninger for at også varelevering skal bli mer miljøvennlig, med null- og lavutslippsteknologi.

 

Oslo kommune skal behandle revidering av Oslos alkoholpolitiske handlingsplan i høst. Hva mener du (og partiet ditt) er viktig i den nye alkoholpolitiske handlingsplanen?

– De tre-fire siste årene har vi jobbet målrettet for å rydde opp i bransjen og skape et tryggere uteliv. Det har vi delvis gjort med pisk, delvis med gulrot. Dette har vært et prosjekt vi har byens befolkning og utelivet med oss på. Resultatene er gode. Det har vært en nedgang i vold, overskjenking og skjenking av mindreårige.Nå har vi luket ut mange av de useriøse. Da er det på tide å gjøre det enklere for dem som driver skikkelig. Vi vil blant annet se på om vi kan gjøre skjenkebevillinger permanente, slik at de ikke må fornyes hvert fjerde år. Det vil skape bedre forutsigbarhet for bransjen.

 

Hvordan skal nytt regjeringskvartal i Oslo sikres best mulig byliv?

– For å sikre et levende byrom i et nytt regjeringskvartal er det avgjørende å balansere åpenhet og publikumsrettede tilbud med sikkerhetstiltak. Det bør kunne legges til rette for kaffebarer, parker og lignende, samtidig som sikkerheten ivaretas. Det betyr at det må tenkes kreativt rundt sikkerheten. Her kan vi lære mye av London, der det er mulig å komme helt inn på departementer, samtidig som sikkerheten er ivaretatt. Det viktigste er at vi bygger et regjeringskvartal som fungerer som en del av byrommet og ikke som en festning som blokkerer for byliv, eller kun fungerer som et dødt område folk beveger seg igjennom, men hvor aldri noen er.

 

Oslo og kommunene i Akershus er et felles bo-, arbeids- og handelsmarked. Hva vil du gjøre de neste fire årene for å skape en styrket region?

– Det viktigste vi kan gjøre for å bygge gode arbeidslivsregioner er å satse på kollektivutbygging. Gjennom å satse på trygg skinnegående kollektivtrafikk og konsentrere de nye boligene i nærheten av stasjonene, kan vi bygge gode arbeidslivsregioner. Når vi får InterCity, vil Oslo og Akershus vokse som region. Ny bane til Fornebu og Ahus og ny sentrumstunnel for T-bane er også viktige grep.

 

Hvilken annen by i verden, som ikke er i Oslo eller Akershus, gir deg best inspirasjon i politikk for byutvikling, næringspolitikk og verdiskaping?

– London og Austin.