Handel største private, arbeidsgiver i Akershus

Del : fbtw

Akershus Fylkeskommune har nylig fått utarbeidet en oppdatert analyse av næringslivet i fylket. Analysen som er utarbeidet av Telemarksforskning viser ikke overraskende at handel er den største arbeidsgiver med ca 27 500 arbeidsplasser i 2015, hvilket er en vekst på + 6 000 siden 2000. Om vi legger til grossist- og agenter så er ca. 51 000 arbeidsplasser i Akershus knyttet til handel – hvilket gjør handel til den absolutt største næring i Akershus. Les hele den regionale analysen for Akershus 2016 her.

4FullSizeRender

Strømmen Storsenter er landets største kjøpesenter i antall butikker, med 200 butikker og spisesteder. Årsomsetningen på kr. 3 mrd. i 2016 gjør senteret til landets nest største i omsetning. (wikipedia)

Akershus fylkeskommune vil i år legge frem til revisjon i fylkestinget, en regional plan for handel, service og senterstruktur.

Oslo Handelsstands Forenings næringspolitiske direktør, Jon Anders Henriksen,  sier det er avgjørende for fylkets fremtidige vekst i sysselsetting og økonomi, at denne og andre relevante planer tar sikte på å styrke konkurransekraften til handelsnæringen, slik at regionen kan ha fortsatt positiv vekst.

«Vi mener at det å styrke tradisjonelle næringer i deres arbeid med å være lønnsomme, innovative og bærekraftige, vil få stor betydning for fremtidig verdiskaping i regionen. Da må handelslekkasjer unngås og rammevilkår for handelsetableringer være langsiktige. I tillegg bør kommunen og fylket stimulere andre bransjer til å søke kommersiell kunnskap fra handelen, for er det en ting handelen kan, er det å fullføre handelen!» avslutter Henriksen

 

JonAnders72_51

Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF