Handels- og servicenæringene i Oslo trenger tiltak nå!

Del : fbtw
Oslo Handelsstands Forening har igjen bedt bystyret og byrådet i Oslo om tiltak for å bistå handels- og servicenæringene i Oslo sentrum. Her følger brevet til Bystyret i Oslo.

Vi følger nøye utviklingen innen handel og servering i Oslo sentrum og tallene er dystre. Med svært få beboere og veldig mange på hjemmekontor, er store deler av kundegrunnlaget borte. Mange nærsentre rundt der folk bor, kan imidlertid vise til stabil og bærekraftig virksomhet gjennom koronatiden.

I forlengelse av OHFs Re:start 2020, følger vi opp med en ny advarsel.

Handelen i Oslo sentrum har de de siste tiårene dreid seg mer og mer mot tekstil og mote, og det vi kaller for lett varehandel. Denne utviklingen er kommet samtidig med stadig færre personbiler i sentrum og stadig økende kollektiv trafikk. I dag opplyser ca. 90 prosent av de besøkende at de bruker kollektiv transport for å komme til Oslo sentrum. Når kollektivbruken under koronakrisen nær sagt har forsvunnet, rammes handel og servering i sentrum knallhardt.

Serveringsbransjen er stor og omfatter virksomheter fra internasjonale stjernerestauranter og kafeer til puber og nattklubber. Felles for dem alle er at de lider under koronaviruset og smitteverntiltakene. Det er først og fremst fraværet av gjester, men også direkte inngrep fra myndighetene knyttet til stenging, skjenkestopp, krav til reduksjon av antall gjester, åpningstider med mer. De seneste tiltakene som krever to meters avstand mellom hver stol, og krav til bruk av munnbind, har ført til at flere nå varsler stengning og/eller er i akutt fare for å gå konkurs. Den positive veksten i Oslos serveringsbransje med flere seriøse og lønnsomme virksomheter de senere årene, vil det ta lang tid å bygge opp igjen når denne krisen går over. Oslo Handelsstands Forening maner på det sterkeste mot at politikere og myndigheter inntar en passiv holdning til det som nå skjer i Oslo sentrum. OHF ber derfor både lokale og statlige myndigheter om å sette inn tiltak som bøter på dette:

  • Virksomheter innen handel, servering og tjenester må tilbys en økonomisk bistandspakke på lik linje med andre utsatte næringer. Denne må innrettes slik at den dekker faste kostnader og økonomiske tap i varelagre for virksomheter med vesentlig redusert omsetning.
  • Vi må få tiltak som stimulerer folk til fortsatt å bruke byens tilbud innen handel og servering. Transporttiltak kan være gratis kollektivtrafikk om kvelden, gratis bomring om kveld/i helger, og gratis parkering der det er kommunale parkeringsplasser. Vi anbefaler også at myndighetene oppfordrer private parkeringsselskaper om å samarbeide om å gi gratis parkering, kveld og i helg.
  • Statlige regler som forbyr skjenking/servering etter kl. 24.00 er ødeleggende for bransjen, og skader byliv. Innskrenkingen i åpningstidene må reverseres. Det er mange eksempler på at smitterisikoen øker når folk velger å fortsette festen privat.
  • Kommunal alkoholavgift er generelt for kostbar for de næringsdrivende. I tillegg er kravet om revisjonsbekreftelse en ekstrakostnad som er unødvendig. Dette kravet bør fjernes.
  • Gategrunnsleie for serveringsbransjen er ødeleggende for bedriftenes lønnsomhet, og i strid med ønsket utvikling med økt byliv. Enkelthistorier viser at leie av gategrunn langt overstiger omsetningen på de bord/stoler som er oppstilt på disse plassene. Gategrunnsleie må reduseres vesentlig, og for inneværende år bortfalle i sin helhet.
    • Et kortsiktig tiltak som enkelt kan gjennomføres, og med en viss positiv effekt er at kommunen fraviker sitt vilkår om at utemøbler/gategrunnsbruk skal ryddes bort for vinteren. Det er både mer smitteverngunstig og bylivsskapende om serveringsstedene kan få bruke gategrunnen utenfor sine virksomheter gratis gjennom vinteren 2020/2021.
  • Eiendomsskatten må fjernes for publikumsrettet næring. Denne skatten blir belastet en allerede tynget serverings- og handelsbransje gjennom påslag i husleien, og skader en allerede svak konkurranseevne. Det mest skadelige er at denne skatten kreves inn uavhengig av betalingsevne, dvs. uavhengig av hva slags inntjening virksomheten har. Denne må derfor bortfalle eller kompenseres for i 2020/21.

Vi retter nå dette budskapet først og fremst mot byrådet og bystyret i Oslo, men vi ber også regjeringen om å bistå næringene i Oslo sentrum. Det er viktig for at vi fortsatt skal ha byliv og aktivitet i hovedstaden vår.