Handlegater eller transport-traseer?

Del : fbtw

OHF inviterte leder av Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, sammen med flere fra Oslo AP til å møte lokalt næringsliv i Thereses gate på Bislett.

september_10

F.v. Jon Anders Henriksen, varaordfører Khamshajiny Gunaratnam (AP) og Frode Jacobsen (AP).

Tema for møtet var hvordan byens politikere kan sørge for at handelen kan blomstre og by på gode opplevelser i viktige bygater, og at lokale næringslivsinteresser blir ivaretatt når det skjer endringer med transport, parkering og andre offentlige grep. Næringslivet i Thereses gate, med Eivind Bergman fra Adamstuen Antikvariat i spissen, møtte Oslo AP og uttrykte sin frustrasjon over 3 års prosjekttid, der gaten har opplevd vilkårlig inndragning av p-plasser, dyre is-skulpturer som skulle forskjønne gaten, stygge betongblokker midt i gaten, mangel på fremdrift i konkret dialog med byplanleggere og transportmyndigheter. Nå til slutt et nytt forslag om konseptvalg for utvikling av gaten som ikke svarer på næringslivets behov.

IMG_4640

Butikkeiere møter politikere fra Oslo Arbeiderparti

«Hvorfor skal vi engasjere oss i kommunens plan om å utvikle gaten, når det fremstår mer og mer klart at medvirkningsprosessen har ignorert våre ønsker, og samtidig bare tatt evig lang tid?» Tori J. Fredriksen fra Walk-In Closet var tydelig frustrert i møte med bl.a. byens varaordfører Khamshajiny Gunaratnam (AP).
Konseptvalgutredningen ligger nå til behandling i Oslo kommune, og vil danne grunnlaget for videre planarbeid i Thereses gate.