Har du overvåkingskamera, har du meldeplikt

Del : fbtw

Skal du sette opp overvåkingskamera er det ditt eget ansvar å sette deg inn i gjeldende lover og regler.

 

– Alle kameraer skal skiltes og meldes inn til Datatilsynet. Dette er kameraeiernes eget ansvar og plikt, sier Gunnar Larssen, administrerende direktør i OHF.

Mandag deltok han på Dagsnytt 18 (se innslaget her) der tema var nettopp dårlig skiltet kameraovervåking og et urovekkende stort antall uregistrerte kameraer. Datatilsynet anslår at kun en av fem overvåkingskameraer er meldt inn.

– Vi tror dette i stor grad skyldes at mange ikke er klar over den meldeplikten de har, sier Larssen.

Det følger en god del plikter og regler med kameraovervåkingen, og dette må du som er ansvarlig sette deg inn i. Dersom du ikke kjenner lovverket godt nok, kan du komme i både straffe- og erstatningsansvar.

På Datatilsynets egen informasjonsside kan du lett skaffe deg oversikt over gjeldende lover og regler, samt finne skjema for registrering av kamera.

Dette er noe av det du må huske på:

  • Ifølge personopplysningsloven skal overvåkingens formål være å avdekke straffbare forhold.
  • Alle kameraer skal meldes inn – det gjør du enkelt på denne siden.
  • Alle kameraer skal merkes, helst med informasjon om eier.
  • Alle opptak skal slettes når det ikke lenger er en saklig grunn for å oppbevare dem, og senest sju dager etter opptak.
  • Du må selv vurdere om områdene du vil overvåke vil være lovlige å overvåke, og sørge for å følge regelverket ellers. Les mer om dette på denne siden.