Harryhandelen kraftig rammet av korona

Del : fbtw

Tall fra SSB 26. mai viste det største fallet i grensehandelsstatistikken som er målt noen gang. I årets første kvartal grensehandlet vi for 1,7 milliarder kroner, noe som tilsvarer en nedgang på 2,5 milliarder kroner eller 57 prosent. Dette er imidlertid et større fall enn man kunne forvente, ettersom grensehandel først ble frarådet fra siste halvdel av mars.

Rådgiver Jarle Kvile i SSB kommenterer i en pressemelding at det kan være noe underrapportering og at noen av respondentene har kviet seg for å oppgi faktiske turer over grensen foretatt i mars.

Han forklarer at grensehandelsstatistikken lages ved hjelp av en spørreundersøkelse, hvor et representativt utvalg på omtrent 1200 personer deltar. Kvile understreker at tallene er svært usikre.

Største årlige fall

Nordmenn brukte 13,8 milliarder kroner på grensehandel i firekvartalsperioden fra 2. kvartal 2019 til og med 1. kvartal 2020, ifølge statistikken. Dette er en nedgang på 15 prosent sammenlignet med den foregående firekvartalsperioden.

Mindre handlekurv

I perioden fra 2. kvartal 2019 til og med 1. kvartal 2020 ble det gjennomført 8,7 millioner dagsturer, mens det i forrige firekvartalersperiode ble gjennomført 8,6 millioner dagsturer. Gjennomsnittlige handlebeløp per tur gikk ned fra 1 889 kroner til 1 592 kroner. Vi brukte altså i gjennomsnitt 296 kroner mindre per grensehandelstur enn i forgående firekvartalersperiode.

Grensen til Sverige ble stengt 16. mars, og det har i perioden ikke vært mulig å dra over grensen. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.