Hausmannsgate 28

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo
Plan ID: 13691
Tittel: Hausmannsgate 28
Tidsrom: 21.06.2017 – 01.08.2017
Tilbakemeldingsfrist: 20.06.2017

 

Berørte adresser:

HAUSMANNS GATE 32, HAUSMANNS GATE 30, ØSTRE ELVEBAKKE 1, HAUSMANNS GATE 28, ØSTRE ELVEBAKKE 7, VESTRE ELVEBAKKE 14, ØSTRE ELVEBAKKE 5, V
ESTRE ELVEBAKKE 12, VESTRE ELVEBAKKE 10, VESTRE ELVEBAKKE 3, ØSTRE ELVEBAKKE 3

 

Arbeidets art:

Elektro : Grave langs Østre Elevebakken og rundt til Vestre Elvebakken fra trafostasjon 2097 til inntaket til bygg.
VA: Det graves VA-grøft fra pumpekum nummer 362526 i bunn av vestre Elvebakken og opp til inntaket.
Sprinkel : Sprinkel graves fra Kum nr. 347208 og inn til inntak i bygg.
Fjernvarme: Det graves fra FV.-ledning i Vestre Elvebakken til inntak bygg.
Svakstrøm : Det graves fra nærmeste inntaks skap til inntak i bygg.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 
Planlegger Firma: Geomatikk
Planlegger: Sissel Ree
Plan opprettet dato: 06.04.2017
Kontakt e-post: kgrav.oslo@geomatikk.no