Hausmannsgate 28

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13691
Versjon: 1
Tittel: Hausmannsgate 28
Tidsrom: 01.05.2017 – 01.08.2017
Tilbakemeldingsfrist: 26.04.2017

 

Berørte adresser:

HAUSMANNS GATE 32, HAUSMANNS GATE 30, ØSTRE ELVEBAKKE 1, HAUSMANNS GATE 28, ØSTRE ELVEBAKKE 7, VESTRE ELVEBAKKE 14, ØSTRE ELVEBAKKE 5, VESTRE ELVEBAKKE 12, VESTRE ELVEBAKKE 10, VESTRE ELVEBAKKE 3, ØSTRE ELVEBAKKE 3

 

Arbeidets art:

Elektro : Grave langs Østre Elevebakken og rundt til Vestre Elvebakken fra trafostasjon 2097 til inntaket til bygg.
VA: Det graves VA-grøft fra pumpekum nummer 362526 i bunn av vestre Elvebakken og opp til inntaket.
Sprinkel : Sprinkel graves fra Kum nr. 347208 og inn til inntak i bygg.
Fjernvarme: Det graves fra FV.-ledning i Vestre Elvebakken til inntak bygg.
Svakstrøm : Det graves fra nærmeste inntaks skap til inntak i bygg.

 

 
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

Planlegger Firma: Geomatikk
Planlegger: Linda Dragonmoen
Plan opprettet dato:06.04.2017
Kontakt e-post:kgrav.oslo@geomatikk.no