Hederstegn i gull

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forenings Hederstegn i gull tildeles personer som har gjort en særlig innsats for handels- og servicenæringen i Oslo:

 • Ordfører i Oslo, Fabian Stang (2013)
 • Direktør Sverre Leiro (2013)
 • Dr.oecon Odd Gisholt (2010)
 • Forskningssjef Per Gunnar Rasmussen (2010)
 • Butikksjef Bjørn Sølvsberg (2003)
 • Adm. direktør Tor Sannerud (2003)
 • Kjøpmann Ivar Kjell Eriksen (2002)
 • Konsernsjef Olav Thon (2001)
 • Tidl. fylkesmann Kåre Willoch (1999)
 • Kjøpmann Hans Sauro (1989)
 • Disponent Finn Muggerud (1989)
 • Generalkonsul Peter Collett (1988)