Hederstegn i gull

Del : fbtw

Oslo Handelsstands Forenings Hederstegn i gull tildeles personer som har ytet en særlig innsats for handels- og servicenæringen i Oslo. Dener foreningens høyeste utmerkelse innstiftet i 1987

Beslutningen om tildeling treffes av etenstemmig styreetter innstilling fra hederstegnkomiteens fem valgte medlemmer.
 • Fabian Stang (2013)
 • Sverre Leiro (2013)
 • Odd Gisholt (2010)
 • Per Gunnar Rasmussen(2010)
 • Butikksjef Bjørn Sølvsberg (2003)
 • Adm. direktør Tor Sannerud (2003)
 • Kjøpmann Ivar Kjell Eriksen (2002)
 • Konsernsjef Olav Thon (2001)
 • Disponent Birger B. Johansen (1999)
 • Tidligere statsminister Kåre Willoch (1999)
 • Kjøpmann Hans Sauro (1989)
 • Disponent Finn Muggerud (1989)
 • Generalkonsul Peter Collett (1988)