Heimdalsgata 29-33

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 14546
Versjon: 3
Tittel: Heimdalsgata 29-33
Tidsrom: 29.01.2018 – 23.02.2018
Tilbakemeldingsfrist: 25.01.2018

 

Berørte adresser:

Friis» gate 3 til 6, Heimdalsgata 27C til 37

 

 

Arbeidets art:

Det graves og legges ned rør i fortau langs Heimdals gate fra Motzfeldts gate til kryssing av Friis gate.
Det er planlagt satt ned ny trekkum i fortau ved Heimdals gate 33 B.

 

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Bill Moe Johannessen
Plan opprettet dato: 13.12.2017
Kontakt e-post: Bill.moe.johannessen@no.relacom.com