Heimdalsgata 29-33

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

 

Kommune: Oslo

Plan ID: 14546

Versjon: 1

Tittel: Heimdalsgata 29-33

Tidsrom: 29.01.2018 – 23.02.2018

Tilbakemeldingsfrist: 08.01.2018

Berørte adresser: Friis» gate 3 til 6, Heimdalsgata 27C til 37

 

 

Arbeidets art:

Det graves og legges ned rør i fortau langs Heimdals gate fra Motzfeldts gate til kryssing av Friis gate.

Det er planlagt satt ned ny trekkum i fortau ved Heimdals gate 33 B.

 

 

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 

 

Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Thorleif Martinsen
Plan opprettet dato: 13.12.2017
Kontakt e-post: Thorleif.martinsen@no.relacom.com