Helgesens gate 63

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13832
Tittel: Helgesens gate 63
Tidsrom: 14.06.2017 – 06.07.2017
Tilbakemeldingsfrist: 31.05.2017

Berørte adresser:

HELGESENS GATE 63, HELGESENS GATE 68

 

Arbeidets art:

Graving av grøft for nedlegging av fiberkabler.
Nedsetting av kum v/Helgesens gate 63

 

 
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 
Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Bill Moe Johannessen
Plan opprettet dato: 11.05.2017
Versjon opprettet dato: 11.05.2017
Kontakt e-post: Bill.moe.johannessen@no.relacom.com