Helgesens gate 90

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13342
Versjon: 1
Tittel: Helgesens gate 90
Tidsrom: 13.03.2017 – 28.04.2017
Tilbakemeldingsfrist: 02.03.2017

Berørte adresser:

HELGESENS GATE 85, SOFIENBERGGATA 63A, HELGESENS GATE 90

Arbeidets art:

Graver, legger rør og trekker fiberkabel
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no
Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Thorleif Martinsen
Plan opprettet dato: 10.02.2017
Kontakt e-post: Thorleif.martinsen@no.relacom.com