En historisk forening – for fremtiden!

Del : fbtw

Det er allerede 175 år siden Oslo Handelsstands Forening (OHF) ble etablert. Først under navnet Handelsvennerne og deretter Selskapet Handelens Venner. Fra 1872 het den Christiania Handelsstands Forening og fra 1925 Oslo Handelsstands Forening.

DSC_0069 (2)

Gunnar Larssen ønsker velkommen til 175-års feiring

Den første oppgave foreningen satte seg var i følge statuttene «Å søke utbredt større merkantile kunnskaper blant medlemmene». Å fremme standens faglige dyktighet lå den på hjertet. Det er en interesse som har holdt seg til i dag.
Neste post i statuttene var «Å overveie de i handelens interesser mest inngripende kommunale og statsborgerlige anliggender». Man tok altså sikte på å ivareta standens interesser i forhold til stat og kommune. Handelsstanden gjorde seg også sterkt gjeldende ved statsborgerlige og kommunale valg. Det ble skrevet at «Dets mektige hånd grep inn på alle områder». Vi er også i dag aktiv ved både stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg for å ivareta medlemmenes interesser.

DSC_0084

Oslo varaordfører hyller handelens plass i sentrum !

Opprettelsen av «Handelsgym»

DSC_0087

Gjester på jubileet

Handelsstanden tok initiativ til og opprettet i 1875 Christiania handelsgymnasium, nåværende Oslo Handelsgymnasium (OHG). Skolen ga den gang den høyeste merkantile utdanningen man kunne få i Norge, frem til etableringen av Norges Handelshøyskole i Bergen i 1936. Vi følger fortsatt med OHG og deler hvert år ut stipend til beste elev ved utdanningsprogrammet Service og samferdsel.
Handelsstanden tok også initiativ til i 1848 å få opprettet Norges første forretningsbank, Christiania Creditkasse. Senere kjent som Kreditkassen og nå Nordea. OHF bruker fortsatt Nordea som en av sine banker og har gjennom mange år samarbeidet med banken om kåringen av årets butikk i Osloregionen.
OHF opprettet i 1854 Selskapet Handelens Venners Understøttelsesfond. Det var et tiltak som både direkte og indirekte har fått gode følger. I årenes løp har foreningens medlemmer skjenket store midler til humanitære og allmennyttige formål. Det gjør OHF fortsatt.

Mange lag og foreninger slutter seg til

En lang rekker grupper og foreninger har gjennom årene sluttet seg til OHF. Det er foreninger som Automobilimportører, Reklamebyråer, Bygningsartikler, Colonialgrossister, Confektionsfabrikanter, Dampskipsekspeditører, Fetevaregrossister, Jerngrossister, Fruktgrossister, Lærgrossister, Manufakturgrossister, Maskingrossister, Farvehandlere, Sildgrossister, Speditørforening, Papirgrossister, Parfymegrossister, Smør- og Ostegrossister og Stålbjelkeforeningen. Markedet har endret seg betydelig og mange er borte for godt. Og nye har kommet til. Den nyeste gruppen er Young Retailers (YR) som samler de unge lederne i alderen 18-35 år.
Behovet for egne lokaler var stort og foreningen flyttet inn i sitt eget hus i Tollbodgaten 12 allerede i 1878. Da kjøpmann Thorvald Meyer døde, ble hans bolig på selveste Karl Johan ledig. Handelsstanden kjøpte hele eiendommen og Kong Haakon innviet lokalene i 1912. Her er OHF fortsatt i egne lokaler selv om tomten er bortfestet til 2110 med rett til ytterligere forlengelse frem til 2190. Etter det går eiendommen og tomten tilbake til OHF vederlagsfritt. Det er altså en betydelig langsiktighet i eierforholdet.

Handelsstandens Sangforening ble stiftet i 1847 og sluttet seg til OHF i 1868. Karl Johan Koret er fortsatt meget aktivt og har skrevet ny sang som urfremføres på jubileumsfesten.
Selv har jeg fått være med i OHF de siste 40 årene. Først i styret for Oslo Kolonialkjøpmens Forening som nå heter OHF Dagligvaregruppen. I 1976 var det den frie kjøpmann som rådet. Det var ikke så mange kjeder og kjøpesentra. Selv var jeg leder for en større dagligvarekjede i Oslo. Kjeder var noe nytt og skremmende. Vi hadde mange livlige diskusjoner i styret. Flere ganger endte det med vedtak mot en stemme. Det kunne jeg leve fint med. I dag har OHF 70 kjeder innen de fleste bransjer i Osloregionen som medlem. Vi hjelper kjedeledelsen med de oppgavene de ikke så lett kan løse alene. Det er særlig innen næringspolitikk og trygghet.
Det er utrolig at det allerede er 40 år siden jeg var med på etableringen av Norsk Råd for Butikk og Servicesentra (NRBS). Den gang var jeg styreleder i noen kjøpesentra. Det var en ny og umoden bransje. Senterutviklingen har gått fort og de har tatt en stadig større markedsandel. NRBS har slått seg sammen med Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) og utgjør en betydelig bransje. OHF ser kjøpesentra som en viktig medlemsgruppe og har med 57 kjøpesentra i Osloregionen. Vi skal bidra med det arbeidet et kjøpesenter ikke kan løse på egenhånd. Og være en møteplass.

DSC_0027

Styremedlem Annette Tinglum og direktør Gunnar Larssen

 

Åpningstider, alltid oppe til debatt

Åpningstider har vært et livlig debattert spørsmål så langt tilbake som jeg kan huske. For frittstående kjøpmenn var åpningstiden lik arbeidstiden. Og med utvidet åpningstid økte også arbeidstiden. Slik er det for mange av de mindre butikkene også i dag. Det er imidlertid kunden som er ballets dronning og bestemmer til sjuende og sist. Og kundene vil ha tilgjengelighet. Det betyr at handelen må innrette seg på lange åpningstider.
Bransjeglidningen har vært betydelig gjennom årene. Dagligvarebutikkene har utvidet sortimentet på bekostning av spesialbutikkene. Det er ikke så mange fiskebutikker, kjøttbutikker og ostebutikker igjen. Men vi ser at en del spesialister har sin renessanse. Mathallen på Vulkan er et eksempel på at god mat står i sentrum. Maten skal være kortreist. Denne trenden tror jeg forsterkes.
Den vertikale integrasjonen har kommet langt innen mange bransjer. Den tradisjonelle delingen mellom produsent, grossist og detaljist forsvinner. Coop var tidlig ute. Så har Norgesgruppen, Reitan, Varner og mange flere innen ulike bransjer fulgt etter. Det betyr at makten har flyttet seg og prisene er under stadig press fra mektige innkjøpere.
Og dessuten opplever vi en sterk grad av internasjonalisering. Kundene reiser mer og tar med seg nye vaner hjem. De ser hva varene koster i utlandet og ønsker ikke å betale mer hjemme enn i utlandet. Norske bedrifter må være konkurransedyktige.

Fremtiden er her nå

Internett gjør at det er enkelt å orientere seg i prisjungelen. Og det er enkelt å bestille og betale. Dette må handelen forholde seg til. Det blir nok vanskelig å drive vanlig butikk uten samtidig å ha nettbutikk med de samme prisene. Men kundene vil gjerne prøve og kjenne på varene før de bestemmer seg. De vil møte mennesker. Da er det viktig at butikkene kan ta ordren der og da. Ellers går salget tapt. Og så må butikken kunne levere varen der kunden ønsker det. Det kan være helt hjem eller til et nærmere avtalt hentested.

Digitaliseringen har kommet langt. Det er lenge siden vi betalte med sjekk. Kontanter er på vikende front. Plastpenger har lenge dominert. Bankfilialene og postkontorene er snart historie. Det er også minibankene. Nå bruker vi Vipps eller en av de andre populære betalingsappene. Det gjelder å følge med og sørge for å ta imot de pengene kundene vil benytte enten det er i butikk eller spisested. Det gjelder alle våre 2400 medlemsbedrifter i Oslo og Akershus.
Bysentrum ser ut til å forsterke sin posisjon i årene fremover. Dessuten vil vi bo stadig tettere nær knutepunktene og offentlig kommunikasjon. Kundene søker igjen til sentrum når forholdene legges til rette. Det må ha sammenhengende gågater, trivelige plasser, det må være godt utvalg av butikker, spisesteder og kultur. Og det må være grønt og trygt.

DSC_0227

Young Retailers holdt innlegg under feiringen

Det grønne skiftet

Vi er nå i gang med det grønne skiftet. Men hva er det egentlig? Det kan sies at det er overgangen fra et samfunn basert på bruk av fossil energi til et samfunn basert på bruk av fornybar energi. Det kan og vil prege hverdagen vår. Vi må alle søke etter grønnere og bærekraftige løsninger. Vi må forurense mindre. Det betyr blant annet mindre bilkjøring og mer kollektiv transport og sykling. Vi må endre livsstil og kjenne til hvordan vårt konsum påvirker kloden. Forbrukerne vil forvente det og neste generasjon tar det som en selvfølge. OHF er nylig sertifisert som Miljøfyrtårn. Våre bransjer representerer 120.000 ansatte i Osloregionen. Vi kan og vil bety en forskjell.
Vi vil hjelpe våre medlemmer, både store og små, videre i en verden i utvikling. OHF skal være nær og nyttig som en god medspiller for handel, service og servering i Osloregionen også de neste 175 årene.
Vi vil videre!
Vennlig bursdagshilsen fra Gunnar Larssen

DSC_0210