Historisk vekst for kjøpesentrene i juli

Del : fbtw

Stengte grenser og Norgesferie sørget for at omsetningen i kjøpesentrene i årets syvende måned økte med hele 20,3 prosent. Dette viser tall fra Kvarud Analyses kjøpesenterindeks for juli.

Totalt omsatte kjøpesentrene som inngår i kjøpesenterindeksen for over 15,5 milliarder kroner i juli, noe som er 2,9 milliarder kroner mer enn i juli i fjor.

11,9 prosent vekst på tre måneder

To påfølgende måneder med tosifret vekst har sørget for at omsetningen de tre siste månedene (mai-juli) har økt med hele 11,9 prosent. Siste 12 måneder (august 2019-juli 2020) har omsetningen økt med 1,6 prosent, mens veksten hittil i år er på 2,3 prosent. En nedgang på 4,0 prosent i årets tre første måneder er snudd til vel 2 prosent vekst ved utgangen av juli. Den svært høye veksttakten som vi hadde i juli vil neppe fortsette, men starten på august er såpass lovende at det kan gå mot tosifret vekst også i august.

I Oslo økte omsetningen med 11,8 prosent i juli. Kjøpesentrene i Oslo sentrum hadde svak nedgang, mens de øvrige kjøpesentrene i Oslo hadde en samlet vekst på vel 20 prosent.

Vekst i 10 av 11 fylker – Oslo sentrum trekker ned

Historisk sterk vekst i kjøpesentrene i juli bidro til at kjøpesentrene i ti av landets elleve fylker kan vise til omsetningsøkning hittil i år. Størst framgang har det vært i Agder og Viken med 5,8 og 5,5 prosent og i Nordland med 5,4 prosent. Omsetningen i Møre og Romsdal er 4,6 prosent høyere enn i de syv første månedene i fjor, mens omsetningen i Troms og Finnmark ligger 2,9 prosent over omsetningen ved utgangen av juli i fjor. I Vestland og Trøndelag har kjøpesentrene hittil i år økt omsetningen med 2,7 og 2,4 prosent, men omsetningen i kjøpesentrene i både Innlandet og Rogaland har gått opp med 1,1 prosent. I Vestfold og Telemark har omsetningen økt med 0,7 prosent, mens den i Oslo har gått ned med 3,7 prosent grunnet nedgang i Oslo sentrum.

Dagligvare – den store vinneren – særlig i grensestrøk

Norgesferie og stengte grenser sørget for at omsetningen i kjøpesentrenes butikker innen mat og drikke økte med 32,9 prosent fra juli i fjor til juli i år. Veksten var svært høy i alle fylker. Størst var økningen i Viken med 41,5 prosent. I dette fylket økte butikkene innen mat og drikke i kjøpesentrene i Østfold omsetningen med hele 70 prosent. Butikkene innen hus og hjem økte omsetningen med 25,3 prosent i juli, mens spesialbutikkene omsatte for 20,6 prosent mer enn i juli i fjor. I serveringsstedene økte omsetningen med 18,5 prosent, mens den gikk opp med 5,6 prosent i kles-, sko- og veskebutikkene. Virksomhetene innen service og tjenesteyting hadde en omsetningssvikt på 13,5 prosent i juli.

Mer servering i kjøpesentrene

Klart størst vekst i omsetningen fra juni til juli i år var det i kjøpesentrenes serveringssteder der omsetningen økte med 16,0 prosent. Butikkene innen mat og drikke omsatte for 4,0 prosent mer i juli enn i juni, mens den i spesialbutikkene gikk opp med 3,4 prosent. Innen service og tjenesteyting gikk omsetningen ned med 0,2 prosent fra juni til juli, mens omsetningen falt med 1,5 og 13,1 prosent fra juni til juli i butikkene innen hus og hjem og i kles-, sko- og veskebutikkene.

3 av 10 kroner til mat og drikke

Butikkene innen mat og drikke sto for 30,1 prosent av total kjøpesenteromsetning i juli. Dette er 2,8 prosent høyere enn i juli i fjor. Butikkene innen hus og hjem styrket også sin posisjon, mens kles-, sko- og veskebutikker samt service- og tjenesteytende virksomheter fikk en mindre andel av kjøpesenteromsetningen i juli i år enn i juli i fjor. For spesialbutikker og serveringssteder var omsetningsandelen omtrent den samme som i juli i fjor.