Hjelp oss å finne de beste

Del : fbtw
Årets Butikk er en høythengende pris som er blitt delt ut i 25 år. I år ble prisen tildelt Meny Colosseum. Hvem som får den neste år, kan du være med å bestemme. Dette kan du gjøre både ved å sende inn forslag til
kandidater, samt stemme over kandidatene når listen over de fem beste er plukket ut.
Årets butikk 2015
En enkelt butikk, ett kjøpesenter eller en servicebedrift nomineres. Det betyr at kjeder må plukke ut den butikken de mener fortjener prisen mest. Vil du nominere en kandidat er det viktig at du begrunner hvorfor
denne kandidaten gjør seg fortjent ut fra prisens statuetter:

• Oppfyllelse av strategiske mål
• Salgs- og lønnsomhetsutvikling
• Markedskommunikasjon og aktiviteter
• Miljø, sikkerhet og trivsel for kunder og
ansatte
• Service- og kundebehandling
• Utvikling av nye konsepter og
nytenkning i handel og service
• Bedriftens relasjoner til eget miljø
En fagjury vil gjennomgå forslagene og plukke ut de fem beste. Disse fem kandidatene gjøres så kjent for publikum med en oppfordring om å stemme på den beste.
Kundene bestemmer og vinneren kåres 16.juni. Det er OHF i samarbeid med Oslo kommune, Aftenposten og Nordea som står bak prisen.

Årets butikksjef 2014
Prisen for Årets butikksjef innen faghandel er en relativt ny pris som deles ut for tredje gang neste år. Også her kan alle nominere butikksjefer de mener har gjort seg fortjent til en pris for sitt arbeid. Prisen er et samarbeid
mellom Impact, Virke, Markedsinfo, Kjedemagasinet og OHF, og kårer den beste butikksjefen innen faghandel i Norge. Målet er å løfte frem og gi økt annerkjennelse til den innsatsen som gjøres av butikksjefen.
Prisen deles ut på bakgrunn av resultater og arbeid i 2014.
– Det hadde vært veldig hyggelig om prisen denne gang gikk til en av OHFs medlemsbedrifter, sier Gunnar Larssen, som sitter i juryen.
Juryen søker gode kandidater og kanskje kan en av OHFs mange medlemsbedrifter ha den aller beste? Seks kandidater vil bli nominert av juryen etter innkommende begrunnelser. For å finne den beste, gjennomføres
mystery shopping, personlige intervjuer av kandidaten, kandidatens leder, en tilfeldig ansatt og en senterleder hvor dette er mulig. I tillegg må kjedene dokumentere de økonomiske resultatene.
Prisen deles ut under et større arrangement hos OHF 23. april. Frist for nominasjon av kandidater er 17. februar.
Kriterier for utnevnelsen til Årets butikksjef er:

• Høy medarbeidertilfredshet
• Nytenkende og nyskapende
• Positiv oppmerksomhet i nærmiljøet og
kundekretsen
• Utnyttelse av kjedekonseptet
• Utvikler egen og andre kompetanse
• Gode økonomiske resultater

Nominer kandidater til begge priser ved å sende en mail til OHF på admin@ohf.no.