Regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus Fylkeskommune

Del : fbtw

Vekst og strukturendringer i ulike deler av detaljvarehandelen skaper nye utfordringer for eksisterende tettsteder og sentrumsområder i Akershus. Forslag til regional plan for handel, service og senterstruktur i Akershus er lagt ut til offentlig gjennomsyn. Her er Oslo Handelsstands Forenings høringsuttalelse til forslaget.

Last ned høringsuttalelsen her.

Målene i høringsnotatet er i overenstemmelse med hva Oslo Handelsstands Forening har som målsetting. Vi ønsker levende bysentrum, en miljøvennlig utvikling og regelverk for næringslivet som sikrer økonomisk aktivitet, sysselsetting og kunnskapsbasert samfunnsutvikling.

Samtidig ser vi behov for en mer eksplisitt målsetting om lønnsomhet, langsiktighet og bærekraft i næringsutviklingen. Tilrettelegging for langsiktige og stabile lønnsome virksomheter, vil sikre utviklingen av handelssteder som er attraktive for kunder og brukere. Omvendt; utrygghet omkring investeringer vil gi lavere kvalitet på knutepunktene.