Høstens faglige påfyll!

Del : fbtw

Høsten er en travel tid for alle som jobber i handelen, dette gjelder også OHF.  Den 20 september avholdes frokostmøtet Fashion: bare sex, penger og makt – eller økonomisk bærekraftig utvikling? Temaet er ikke tilfeldig, handelen over hele verden opplever økt fokus på miljø, og Kina og USA har omsider blitt enige om en klimaavtale. Dette kan forhåpentligvis bidra til at det blir lettere for tekstilbransjen å gjøre noe med de regulatoriske forholdene i Asia hvor de fleste klærne blir produsert.

På vårt frokostmøte ønsker vi å ha dialogen internt i bransjen, for å diskutere og dele kunnskap og informasjon. Utviklingssjef i OHF, Lars Fredriksen, uttaler at «det er viktig at bransjen internt i ulike forum kan jobbe med temaet bærekraftig utvikling, uten at man nødvendigvis må stå skolerett ovenfor presse og media og forsvare sitt arbeid. Bærekraftig utvikling innenfor tekstilbransjen er komplisert og sammensatt. Videre møter ofte detaljistene og grossistene myndigheters krav som vanskeliggjør tekstilkjedenes samfunnsansvar i forhold til miljø.»

Temaet har fått overraskende stor respons, og pågangen til frokostmøtet er stor. «Dette betyr vel bare at tema er høyaktuelt, og at tiden er moden for at bransjen må jobbe ennå mer med dette» sier Fredriksen.

Den 11. oktober avholder vi Frokostmøte; etisk handel og faritrade I mange henseender henger dette ofte sammen med tema bærekraftighet. Etisk handel og fairtrade handler jo i stor utstrekning om lik markedstilgang også for utviklingsland. De første internasjonale multilaterale avtalene på dette området ble regulert i de første GATT- avtalene (General Agreements on Tariffs and Trade) og har siden blitt ratifisert i frihandelsavtalen en rekke ganger.

Likevel er det grunnlag for endringer. Ordningen med at Kina blir subsidiert av Norge for eksempel, ved postforsendelser, er moden for fall. Kina kan ikke lenger karakteriseres som et utviklingsland i den politiske og økonomiske bruken av ordet. I de senere år har begrepet fairtrade og etisk handel ofte blitt knyttet opp mot u-hjelp og starthjelp for fattige land. Utviklingssjef Lars Fredriksen uttaler at «alt henger sammen med alt, økt velstand i u-land fører til større etterspørsel og vekst og samhandel mellom landene. Slik det kapitalistiske systemet fungerer, er det best tjent med bærekraftig økonomisk handel med høy levestandard. Det verste som kan skje innenfor dette økonomiske systemet, er økende fattigdom, som naturlig nok vil svekke alle lands økonomi over tid. Hva vi her i Norge kan bidra med, innenfor fairtraide og etisk handel,  blir det overordnede tema som skal diskuteres. Vi gleder oss!»

Unge leder – seminar for Young Retailers

Den 20. oktober avholder YR, som er OHF´s ungdomsorganisasjon, seminar om temaet «Unge Ledere«. Fremtidens ledere møter en annen verden enn dagens ledere, og de unge blivende norske lederne vil møte en helt annen internasjonal verden hvor man må forholde seg til et multikulturelt samfunn.

«At YR har fokus på moderne ledelse er viktig og bra,» uttaler Fredriksen «Young Retailers ble opprettet for å være en ungdomsorganisasjon i OHF med mål om å bidra til kompetanse og kunnskap for ambisiøse unge fagpersoner i handelen. Her er ikke målet å bli størst i volum, men å rekruttere de unge i handelen som har ett ønske om faglig selvutvikling for å nå sine karrieremål. OHF er utrolig stolte av å se hva YR har fått til gjennom årene, og det er gledelig å møte mange av dem som har vært medlem i YR i sentrale lederjobber i norsk detaljhandel idag!» sier en stolt utviklingssjef som var idémaker og fødselshjelper for YR.

Vi sees utover høsten!