Høstinspirasjon

Del : fbtw

Lars Fredriksen presenterer her litt av det som skjer hos OHF i høst. Her er mange ulike kurs og seminarer som passer like godt for ledere som ansatte. Vi henter inn dyktige folk som på engasjert vis forteller, inspirerer og deltar i samtaler om dagsaktuelle tema. Se KURS for datoer og tider.

Fremtidens handel

Tirsdag 23. august har vi invitert et knippe unge gründere og ledere som jobber med norsk retail for å få høre litt om deres tanker om den handeltransformasjonen som er i ferd med å skje. Tre av disse unge lederne har teknologisk bakgrunn, noe som er representativ for den utviklingen som skjer. Det blir derfor spennende å få vite hva disse tenker om de små virksomhetene? Er det bare de store som vil overleve? På hvilken måte kommer kundeadferden til å forandre seg.

Bare sex penger og makt?

I september skal vi igjen samarbeide med Nordic Council of Shopping Centers med et spennende seminar som heter «Fashion: Bare sex penger og makt, eller økonomisk bærekraftig utvikling?» Dette blir spennende og passer nok for de fleste.

Politikerbesøk og populære hms-kurs

14. september har vi invitert Oslo kommunes finansbyråd for å kommentere og diskutere konsekvenser av innføringen av skatt på næringseiendom. September er en travel seminar måned. I tillegg til ovennevnte kommer vi til å kjøre de lovpålagte og populære HMS kursene for ledere , førstehjelpskurs og grunnkurs i arbeidsmiljø.

FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no #cfwesenberg Raymond Johansen

Robert Steen kommer på frokostmøte.

Konferanser

OHF deltar i styret for Norsk Franchise Forum og er medarrangør for Franchisekonferansen 2016 som går av stabelen 15. september.
I oktober arrangeres Sentrumskonferansen 2016 over to dager på Vulkan i Oslo. OHF har en sentral rolle i samarbeid med Norsk Sentrumsutvikling. Vi får besøk av både Oslos ordfører og byrådsleder.

Internopplæring med OHF- Akademiet

OHF-akademiet er en satsing som vi gjør for å gi små og enkeltstående virksomheter blant våre medlemmer en mulighet til å drive profesjonell internopplæring. Tema er profesjonell kundebehandling og butikkdrift. Vi har jobbet fram en god avtale med Euro Business School som vil gi våre medlemmer et godt nettbasert opplæringstilbud med sertifisering av de ansatte ved endt kursmodul. Ønsker du å få vite mer om dette, ta kontakt med utviklingssjef Lars Fredriksen i OHF på 91125206 eller lars@ohf.no

Utdanningslegat

Søknadsfristen for Oslohandelens Utdanningslegat er 15. september 2016. Legatets formål er:
«Legatets formål er økonomisk støtte til unge kvinner og menn født og oppvokst i, eller bosatt i Osloregionen til utdanning innen handel eller til formål som bidrar til økt kompetanse innen handelen. Studiene/kompetanseheving, herunder etter- og videreutdanning, kan foregå i Norge eller utlandet.».