Hovinbyen ute på høring

Del : fbtw

Hovinbyen er Oslos største transformasjonsområde. Strategisk plan er ute på høring til 21. mars.

Utviklingsområdet er på størrelse med Oslo sentrum innenfor ring 2, og strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst.

Dette er Oslos største transformasjonsområde i kommuneplanen «Oslo mot 2030». Både bydel Bjerke og bydel Alna i Groruddalen blir berørt av planene.

120 000 innbyggere

I dag bor det 40.000 mennesker i det som skal bli Hovinbyen. Plan- og bygningsetaten (PBE) har tidligere anslått 27.000 nye boliger i området, noe som betyr omtrent 60.000 nye innbyggere.

– Nye beregninger viser muligheter for 30 000-40 000 nye boliger, noe som tilsvarer opptil 80 000 nye innbyggere, sier byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) til Osloby.

Selvforsynt med butikker

PBE skriver at den strategiske planen viser hvordan Hovinbyen kan omdannes fra et område preget av store lager- og industriarealer, til å bli en by med mange nye boliger og arbeidsplasser.

Hovinbyen være selvforsynt med butikker, serveringssteder og servicetilbud, og fungere godt som et byområde i seg selv. Potensialet er 2,5 millioner kvadratmeter næringsareal.

Marcussen forteller at nyttetransporten skal prioriteres før bilen, og bilareal skal prioriteres vekk til fordel for sykkel.

Trikk på tvers

PBE foreslår tog og t-bane mot sentrum og Groruddalen, samt trikk på tvers, både langs Grenseveien-Østensjøveien og Ulvenveien. Målet er å binde områdene sammen.

Boligbyggingen, skal ifølge byutviklingsbyråden, bli tettere, bedre og grønnere. Klimavennlige boliger er stikkordet.

Dokumenter og relevante lenker på Oslo kommunes nettside