Hovinveien 1

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Tittel: Hovinveien 1
Tidsrom: 06.06.2016 – 24.06.2016
Tilbakemeldingsfrist: 24.05.2016

Berørte adresser:

HOVINVEIEN 4, HOVINVEIEN 11A, HOVINVEIEN 7A, HOVINVEIEN 3A

Arbeidets art:

Graver legger rør og strekker kabel

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Telenor Norge AS
Planlegger: Thorleif Martinsen
Kontakt e-post: Thorleif.martinsen@no.relacom.com