Høyre «på hugget»

Del : fbtw

Når man skal jobbe med byliv, næring og politikk kan det være lurt å snakke med de som «har på seg skoa» hver eneste dag. Det har derfor vært en glede å ta imot politikere som ønsker å lære med om handel og servering i et byutviklingsperspektiv – og en tid rammet av pandemi.

Høyre har vist seg i en særstilling den siste tiden. Nylig hadde vi besøk av Morten Steenstrup som er oppriktig opptatt av å gjøre en innsats for bedriftene innen handel- og servering.

Skal vi klare å få til vekst i sysselsettingen, trenger vi alle arbeidsplassene vi kan skape.

Morten Steenstrup

Viktige arbeidsplasser

– Skal vi klare å få til vekst i sysselsettingen, trenger vi alle arbeidsplassene vi kan skape, sier han og viser til at vi har 6 700 bedrifter med 53 000 ansatte i Oslo. Det betyr at hver tiende arbeidstaker i Oslo arbeider i disse bedriftene.

Steenstrup er opptatt av en politikk som fører til økt aktivitet i sentrum og at det må gjennomføres systematisk arbeid for å øke mobiliteten. For eksempel bør trikk, el-sykler, drosjer og parkeringshus sees i sammenheng.

Steenstrup er videre opptatt av at handel og servering er en tvers igjennom privat sektor.

– Den mottar ikke subsidier. Siden den ikke er en utgiftspost på statsbudsjettet, får den liten oppmerksomhet.

Det er verdt å huske på at disse næringene bidrar til indirekte skatter og avgifter på mer enn 35 milliarder kroner i året.

Det er begrenset hvor mange nye parker vi trenger, dersom det ikke er folk i sentrum som vil bruke dem.

Øystein Sundelin

Det viktige næringslivet

Leder for bystyrets byutviklingsutvalg og høyres gruppeleder i bystyret, Øystein Sundelin, har også vært på besøk. Han er naturligvis opptatt av byutvikling og byliv og opplever at dagens Byråd har satt på pauseknappet i forhold til et aktivt og mangfoldig byliv. Ikke minst er han opptatt av at næringslivet skaper byliv.

-Det er begrenset hvor mange nye parker vi trenger, dersom det ikke er folk i sentrum som vil bruke dem, uttalte Sundelin.

Han var opptatt av å lære mer om hvilke mekanismer som stimulerer næringslivet og tiltak som trekker folk til byen. Også for ham er handel og servicenæringenes mange arbeidsplasser et kjernespørsmål og er opptatt av å kommunisere Oslo sentrum som et trygt sted både for handel og servering.

Ute hos medlemmer

I tillegg har vi vært en tur på by’n med bedriftsbesøk med leder av Stortingets finanskomité, Mudassar Kapur og nestleder i Oslo bystyres finansutvalg Anne Rygg. Se lenke under.

Vi tar selvsagt gjerne imot besøk fra andre politiske miljøer. Det er bare å ta kontakt!