Høyre vurderer rushtidsavgift

Del : fbtw

? Vi har et kapasitetsproblem inn til Oslo om morgenen og ut av byen om ettermiddagen. Vi må få bort noen av bilene som ikke må reise, og få flere til å reise sammen i en bil, sier Øystein Sundelin, leder i resolusjonskomiteen.

Komiteen gikk mot en stemme inn for et prøveprosjekt med rushtidsavgift. På fylkesårsmøte skal de diskuterer forslaget som ett grep for en mer miljøvennlig hovedstad. 
Et slikt forslag har blitt nedstemt i Oslo Høyre tidligere, men Sundelin tror at flere nå ser at noe må gjøres med kapasitetsproblemet på veiene. I så fall blir det er klart flertall i Oslo, selv om Frp er veldig imot.
Oslo Frp mener at det i hovedsak blir småbarnsforeldre i etableringsfasen som rammes og må ta regningen. De understreker at det er et statlig ansvar å sørge for kommunikasjon.
Statens vegvesens undersøkelse om holdninger til bompenger i Oslo, viser at flertall er for dyrere rushtidskjøring. Seks av ti er for en slik avgift.