Huitfeldts gate 15 ny fjernvarme tilknytning

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 12856
Tittel: Huitfeldts gate 15 ny fjernvarme tilknytning
Tidsrom: 01.12.2016 – 31.08.2017
Tilbakemeldingsfrist: 16.11.2016

Berørte adresser:

HUITFELDTS GATE 13, HUITFELDTS GATE 15, HUITFELDTS GATE 14, HUITFELDTS GATE 16D, HUITFELDTS GATE 16A, HUITFELDTS GATE 17, HUITFELDTS GATE 16B, HUITFELDTS GATE 18, HUITFELDTS GATE 19

Arbeidets art:

Levering av fjernvarme til nytt bygg i Huitfeldts gate 15.
Ny versjon 04.11.2016: Fjernvarmeledningen er flyttet ut i veibanen etter krav fra BYM.
Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Hafslund Varme
Planlegger: Terje Strand
Plan opprettet dato: 24.08.2016
Kontakt e-post: terje.strand@hafslund.no