Huitfeldts gate

Del : fbtw

Det er opprettet en ny versjon av en plan i KGrav der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 12690
Tittel: Huitfeldts gate
Tidsrom: 30.09.2016 – 31.10.2016
Tilbakemeldingsfrist: 23.09.2016

Berørte adresser:

HUITFELDTS GATE 11B, HUITFELDTS GATE 11A, LØKKEVEIEN 9A, LØKKEVEIEN 9B, LØKKEVEIEN 9C, HUITFELDTS GATE 12B, LØKKEVEIEN 11, HUITFELDTS GATE 13, HUITFELDTS GATE 15, LØKKEVEIEN 13B, HUITFELDTS GATE 14, HUITFELDTS GATE 16D, HUITFELDTS GATE 16A, HUITFELDTS GATE 17, HUITFELDTS GATE 16C, HUITFELDTS GATE 16B, HUITFELDTS GATE 18, HUITFELDTS GATE 19

Arbeidets art:

Graving av ny fibergrøft fra Løkkeveien 9B til Huitfeldts gate 17.

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no
Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

Planlegger Firma: Canal Digital Kabel TV
Planlegger: Andre Fagerstrøm
Plan opprettet dato: 27.06.2016
Kontakt e-post: andre.fagerstrom@tessta.no