Huitsfeldtsgate 15- Etablering av elkraft(strømforsyning) til nye boliger

Del : fbtw

Det er opprettet en ny plan i KGrav i et område der Oslo Handelsstands Forening er interessent.

Kommune: Oslo
Plan ID: 13608
Versjon: 1
Tittel: Huitsfeldtsgate 15- Etablering av elkraft(strømforsyning) til nye boliger
Tidsrom: 19.04.2017 – 28.04.2017
Tilbakemeldingsfrist: 10.04.2017

Berørte adresser:

ARBINS GATE 9A, ARBINS GATE 9B, LØKKEVEIEN 4A, HUITFELDTS GATE 11B, HUITFELDTS GATE 11A, ARBINS GATE 11, HUITFELDTS GATE 12A, LØKKEVEIEN 7A, LØKKEVEIEN 7B,
LØKKEVEIEN 9A, LØKKEVEIEN 9B, LØKKEVEIEN 9C, HUITFELDTS GATE 12B, ARBINS GATE 13B, HANSTEENS GATE 10C, ARBINS GATE 13A, LØKKEVEIEN 11, HUITFELDTS GATE 13, LØKKEVEIEN 13A,
HUITFELDTS GATE 15, HUITFELDTS GATE 14, HUITFELDTS GATE 16A, HUITFELDTS GATE 17, HUITFELDTS GATE 18

 

Arbeidets art:

Etablering av ny tilførsel/kabeltrase til Huitsfeldtsgate 15. Kabeltrase vil gå fra Arbindsgt 11 tom Huitsfeldtsgate 15.
Vi skal legge 2 stk kabler og i veikryssene blir det 2 stk 110mm røde trekkerør.

 

Som berørt interessent har organisasjonen mulighet til å gi merknader til planen dersom brukere er etablert i KGrav.

https://www.gravekoordinering.no

 

Generelle spørsmål om KGrav kan rettes til support@geomatikk.no

 

 
Planlegger Firma: Hafslund Nett
Planlegger: Knut Eraker Hole
Plan opprettet dato: 21.03.2017
Kontakt tlf: 97650250
Versjon opprettet dato: 21.03.2017
Kontakt e-post: knut.eraker.hole@infratek.no