Hva bør skje i Bygdøy allé?

Del : fbtw

Oslo kommune arrangerer ofte arbeidsverksteder med lokalt næringsliv for å diskutere hvordan gater og områder skal brukes i fremtiden.

Flere saker de senere årene har vist at myndigheter har gjort store endringer i gatene i Oslo, med umiddelbar effekt for handelen – ofte til det dårligere.

OHF og bedriftene har alltid fulgt opp slike saker, og budskapet har vært at kommunen må bli flinkere til å se konsekvensene av sine tiltak før tiltaket gjennomføres.

Næringslivets behov og interesser

Bruk av arbeidsverksteder og møteplasser med lokalt næringsliv, er en måte å møte vårt krav på.  Nylig er det arrangert verksteder om Bislett, Storgata, Storo-krysset og Bygdøy allé. Det kan dreie seg om alt fra vann og avløp, til trafikksikkerhet og varelevering.

OHF mener slike verksteder er en god anledning til å få frem næringslivets behov og interesser så tidlig som mulig, slik at dette blir styrende for utviklingen. Det er ofte for sent å be om tilpasninger når planer og tiltak har vært diskutert i lang tid.

Viktig å delta

Vi velger derfor å sende denne typen invitasjoner til medlemmer i de aktuelle områdene. Vi prøver også å sende til nabolag rundt, slik at bedrifter som ligger på andre siden av bydelsgrensen, også mottar informasjonen.

Vi håper våre medlemmer deltar i den grad dere har anledning, og i hvert fall gir foreningen melding om det er viktige saker og spørsmål som dere ønsker vi skal følge opp. Kontakt næringspolitisk direktør i OHF, Jon Anders Henriksen.

Verksted eller seminarer i nær fremtid:

  • Konseptvalgutredning (KVU) for Bygdøy allé 22. oktober.
  • Reguleringsplan for Thorvald Meyers gate og Grünerløkka 28.oktober