Hva er beste løsning for Grefsenveien og Storokrysset?

Del : fbtw

Det er spørsmålet som forsøkes besvart på et arbeidsverksted Oslo kommune inviterer til. Vi i OHF vil gjerne vite hva du mener, slik at vi kan videreformidle dette.

Storokrysset er et krevende samferdselsteknisk problem, og både beboere, næringsliv og myndigheter er i tvil om hvilken løsning er best for flest mulig brukere. Oslo kommune inviterer derfor til arbeidsverksted den 10.september, der det skal diskuteres og fremmes ideer til en forenklet konseptvalgutredning med utforming av Grefsenveien og Storokrysset som tema.

Målet er å finne ut av hva som ikke fungerer i dag, hva som fungerer godt i dagens trafikkbilde og hvordan fremtiden på Storo og nærområdet kan bli best mulig, hvis trafikktiltak settes inn i Grefsenveien/Storokrysset.

Har du innspill? Sende dem til jonanders@ohf.no – helst innen 3. september.