Hva skjer i Thereses gate?

Del : fbtw

Prøverprosjektet med fjerning av parkeringsplasser i Thereses gate i Oslo videreføres til kommunen avgjør en fremtidig løsning.

Vinteren 2014 ble de fleste gateparkeringsplassene i Thereses gate på Bislett fjernet. Målet var bedre fremkommelighet for trikken.

Utreder løsninger

OHFs Jon Anders Henriksen på befaring med Bymiljøetaten i Thereses gate etter at parkeringsplasser ble fjernet.

OHFs Jon Anders Henriksen på befaring med Bymiljøetaten i Thereses gate etter at parkeringsplasser ble fjernet.

OHF etterspurte konsekvensanalyser og en helhetlig parkeringspolitikk for byen. Protestene fra næringsliv og beboere medførte at Bymiljøetaten fikk i oppdrag å utrede løsninger for gaten.

Nå jobber kommunen i samarbeid med Norconsult med fire alternativ, og den endelige anbefalingen skal legges frem for miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg i løpet av noen uker, skriver Osloby.

Vanskelige vilkår

– Siden «sceneskiftet» ble gjort, har gaten vært satt på hold med vanskelige vilkår for det lokale næringslivet. Kommunen må sørge for at gaten raskest mulig kommer i normaltilstand, sier Jon Anders Henriksen i OHF.

Med normaltilstand mener han en tilrettelegging for gående og handlende, både som boende og tilreisende.

Effektiv varelevering

Kriteriene i utredningen er fremkommelighet for trikk, attraktiv gate, tilrettelegging for syklister og en strøksgate som er god å oppholde seg i.

– Vi trenger effektiv varelevering som sørger for ei levende gate med handel og servering i alle kvartaler og førsteetasjer. Dernest trenger vi trafikanter som ikke ødelegger for hverandre eller overordnede målsettinger om byliv, påpeker Henriksen.

OHF vurderer første alternativ som uheldig, men at en kombinasjon av de øvrige alternativene kanskje en utvei.

Alternativene det står mellom er:

  1. Kun varelevering: P-plasser nord for Sporveisgata fjernes, bygges bredere fortau med plass til flere trær, gatemøbler, sykkelstativer og større vareleveringslommer
  2. Sykkelbane: En opphøyet sykkelvei på hver side av gaten, all varelevering og parkering flyttes til sidegater
  3. Sykkelfelt og bilrestriksjoner: Stenges for gjennomkjøring ved Stensgata holdeplass, biltrafikken reduseres , sykkelfelt på hver side av trikketraseen og ingen parkering
  4. Ensidig parkering: Trikketraseen forskyves østover, brede parkerings- og vareleveringslommer på vestsiden, litt bredere fortau på begge sider

Les også: Hva vil skje i Bygdøy allé