Hva skjer med Vippetangen?

Del : fbtw

Områdeprogram for Vippetangen er under utarbeiding, og OHF ønsker synspunkter og innspill fra medlemmer om utviklingen av fjordbydelen.

Tilbakemeldingene inngår i arbeidet OHF gjør for at området skal bli best mulig tilrettelagt for næringsutvikling, handel og publikum.

Det er mange hensyn og føringer som skal styre utviklingen av neste perle i fjordbyen Oslo.

Området skal først og fremst bli et attraktivt sted for mennesker, hvor byen møter sjøen gjennom publikumsrettet tiltak som fiskehall, marina, svømmehall, butikker, servering og kulturopplevelser.

Vårt primære budskap vil derfor basere seg på næringsutviklernes vurderinger som gir tilstrekkelig plass for næringsbygg og handel, transport og tilgjengelighet for både kunder, varer og besøkende.

Du kan lese visjoner for Vippetangen som forskjellige byrå har lagd for området, samt områdeprogram for Vippetangen.

Vi ber om innspill til vårt videre engasjement i utviklingen av Vippetangen innen 2.november.

Ta kontakt med Jon Anders Henriksen, næringspolitisk direktør i OHF for spørsmål eller kommentarer.

Bilde: VisitOSLO/Rod Costa