Hva vil skje i Bygdøy allé?

Del : fbtw

Oslo kommune jobber med løsninger for Bygdøy allé. Trær og sykler skal ha førsteprioritet.

Det arbeides med en løsning for at gi trærne bedre vekstvilkår og at det skal være tilrettelagt for syklister mellom Solli plass og Skøyen.

Fire løsninger

Dagens fire alternativer skal bli til én løsning som anbefalers politikerne i rådhuset. Det står mellom: smalere kjørefelt, blandet trafikk, trikkegate og buss- og sykkelgate.

Gaten skal tilrettelegges for både gående, syklister, kollektivtrafikk, varelevering og øvrig trafikk. Men gaten kan ikke bli bredere, og muligens flyttes enkelte trafikantgrupper til Frognerveien og Drammensveien.

Vurderer varelevering

I alternativet buss- og sykkelgate for eksempel, vil strekningen bli stengt for gjennomkjøring med personbil. Andre alternativ foreslår sykkeltilrettelegging i naboveiene, noe som trolig medfører fjerning av parkeringsplasser der.

– I de ulike konseptene vurderer vi om det er best egnet med varlevering i Bygdøy allé eller i sidegatene, sier Martine Haaland i Norconsult til Osloby. Firmaet bistår Bymiljøetaten i dette prosjektet.

Les også: Hva skjer i Thereses gate?