Hvor lenge er gavekortet gyldig?

Del : fbtw

I Norge er gavekort gyldig i hele tre år. Det følger av foreldelsesloven med mindre noe annet er avtalt.

Gyldighetstiden står gjerne oppført på gavekortet. Noen gavekort har kort varighet, mens andre varer i flere år.

Lang utløpstid kan jo bli en sovepute, men den bør være lang nok til at det er praktisk mulig å bruke det.

Dersom gavekortet har gått ut på dato, har kunden ingen rett til å løse det inn.

Det finnes ingen egne regler for gavekort. Butikker kan skrive på gavekortet at det ikke gjelder ved salg og lignende.

De færreste gavekort har slike begrensninger, og det kan være annerledes med tilgodelapper.

Uansett er et godt råd å utøve god forretningsskikk ved å gi kunden riktig informasjon og god service.