Hvor mange kan du ha i butikken?

Del : fbtw

Sosial nedstengning og nye smitteverntiltak er et faktum. Butikker og kjøpesentre i hele Oslo-regionen har tatt grep og etterfølger reglene så godt de kan.

OHF har fått mange henvendelser om hvordan avstandskravet skal praktiseres, og hvordan sette grensen for antall kunder som kan være i butikken samtidig. Disse spørsmål er ikke løst gjennom hverken forskrifter eller rutiner gitt av myndighetene, så OHF har vært nødt til å konsultere bredt for å finne frem til et svar. Eksemplene i denne artikkelen viser jo også at butikkene i stor grad er i stand til å finne fornuftige løsninger.

Handelen tar smittevern på alvor!

Overalt kan du nå se ny plakater som oppfordrer til bruk av munnbind, om å holde to meter avstand, flere plexiglass og nye avstandsmerker foran kassene. Det er også kommet opp skilt med maks antall kunder i butikkene og mange, som Rema1000 i Sørkedalsveien på Majorstua, har vakt i døra og teller kunden i rushtiden.

– Vi bruker munnbind ved kassene da vi må hjelpe kundene ved skannings feil eller godkjenne alders kontroll relaterte produkter, de andre som jobber i butikken klarer å holde avstand til hverandre og kunder, derfor bestemmer de selv om de vil bruke munnbind eller ikke, forteller kjøpmann Mehmet Tekinøz til oss. Han legger til at de ansatte ikke har lunsj samtidig og at de har begrenset kontakten ved vaktskift.

Smittefaren til tross, det er viktig å kunne holde åpent og sikre en viss økonomisk aktivitet for å sikre sikrer butikkens eksistens. Samtidig er det avgjørende at kundene føler seg trygg og opplever at smitterisikoen blir tatt på alvor.

Hos motebutikken YME Universe i Paleet kjøpesenter på Karl Johan, er de fortsatt fullt bemannet. Antall kunder er gått betydelig ned igjen etter at nye smitteverntiltak ble gjort gjeldene denne uken, men de kundene som kommer er målbevisste og vet hva de skal ha. Medarbeiderne i butikken er veldig opptatt av å overholde de nye smittevernreglene. Her bruker alle de ansatte munnbind og oppfordrer også kundene om å gjøre det samme, til tross for romslige lokaler som gjør det greit å holde god avstand. Vasking og desinfisering av alt fra flater til kleshengere er definitivt intensivert.

Hva sier myndighetene?

Vi har vært i kontakt med ulike myndigheter om hvordan man skal forstå de nye smittevernreglene. Det er ikke laget konkrete regler eller veiledning for blant annet hvor mange kunder man kan ha i butikken. Våre kontakter understreker at det er viktig at den enkelte innehaver gjør en vurdering ut fra sitt lokale slik at det blir forsvarlig antall kunder i butikken. Samtidig kommuniserer myndighetene at det er nødvendig å være litt rause både sett fra handelsnæringens side, og fra myndighetenes side når det gjelder hvordan den konkrete løsning blir i den enkelte butikk. Regler og tiltak blir lagd i et høyt tempo for å angripe smitteutviklingen. Dette medfører at Oslo kommune o.a. myndigheter må være tilsvarende fleksible til å akseptere de lokale løsninger som bl.a. handelsnæringen finner frem til lokalt.

I OHF har vi derfor dristet oss til å lage en anbefaling med utgangspunkt i salgsflaten i butikken slik at våre medlemmer i det minste kan her finne et utgangspunkt for løsning for sin butikk:

Åpent rom

Er din butikk et åpent, stort rom (galleri, mote, pick-up-point) der kunder kan bevege seg fritt i lokalet, er kravet til antallet strengest. Dette fordi det blir vanskelig for betjeningen å styre kundene slik at de ikke kommer for nære hverandre. Har du slike lokaler, anbefaler vi at du tar salgsflaten og deler på 10. Har du en butikk på 100 kvadratmeter, kan du altså ha 10 kunder i butikken samtidig.

Gangvei med separat inngang/utgang

Er salgslokalet utstyrt med separat inngang og utgang, og det er en gangvei gjennom lokalene der kunder kan ledes forbi reoler mv. anbefaler vi en mildere norm, men det blir da viktig å følge med slik at kundene ikke kommer for nær hverandre. I slike lokaler anbefaler vi at du tar salgsflaten og deler på fire. Det betyr at dersom du har et areal på 100 kvadratmeter, kan du ha 25 kunder i butikken samtidig.

Gangvei med felles inngang/utgang

Dersom salgslokalet har felles inngang / utgang, men med tydelig separert gangvei mellom reoler og utstillinger anbefaler vi at du tar salgsflaten og deler på seks. Det betyr at et areal på 100 kvadratmeter kan ha 17 kunder i butikken på samme tid.

To-meters-avstand

Våre anbefalinger over, er nettopp en anbefaling. Dersom kravet om to-meters-avstand ikke kan overholdes, er det viktig å redusere antallet kunder i butikken. Det er også svært viktig at dere prøver å identifisere flaskehalser eller punkter i lokalet der det blir vanskelig å overholde avstand, og lager en rutine på hvordan personer kan passere hverandre på god avstand i for eksempel trapper, passasjer, dører mv.